Вибухові речовини і пристрої: поняття та класифікація вибухотехнічних засобів.

Необхідним елементом криміналістичного зброєзнавства є криміналістичне вибухознавство — розділ криміналістичної техні­ки, що вивчає вибухові пристрої й вибухові речовини та сліди від їхньої дії, розробляє способи і засоби вилучення, дослідження цих та пошкоджених об'єктів для встановлення обставин події, яка розслідується.

Вибуховий пристрій — це заряд вибухової речовини, що конструктивно з'єднаний засобами ініціювання і призначений для ви­буху з метою пошкодження об'єктів або ураження людей. Остан­нім часом активно використовується пластикова вибухівка та де­тонатори миттєвої дії. Трапляється, що в процесі вчинення злочи­нів використовуються спеціальні вибухові пристрої.

Вибухові пристрої спеціального призначення - це особливі за­ряди вибухової речовини, що з'єднані із засобами ініціювання, які мають зовнішні і внутрішні (сила вибуху) відмінності від інших, конструктивні та зовнішні елементи маскування і призначений для вибуху з метою пошкодження об'єктів або ураження людей в незвичайних умовах. Однак найчастіше злочинний світ застосовує при вчиненні злочинних діянь саморобні вибухові речовини, але для засобу ініціювання переважно використовуються гранати, наприклад Ф-1.

Саморобні вибухові речовини - це предмети, вироблені ін­дивідуально або групою осіб, завдяки хімічним сполукам різних компонентів, а також промислового виробництва, різної форми і розмірів, що за своїми характеристиками призначені для уражен­ня людей, тварин, пошкодження різних об'єктів дією вибухової хвилі чи уламків, які отримали напрямок руху в результаті їх тер­мічного розкладу.

Під вибуховими речовинами господарської діяльності потрібно розуміти предмети промислового виробництва у вигляді шашок різної форми і розмірів, що за своїми конструктивними особли­востями призначені для використання в народному господарстві - підривання пластів ґрунту, твердих порід у кар'єрах тощо. Якщо на місці події виявлена вибухова речовина, то з метою її знешкоджен­ня ще до початку проведення відповідної слідчої дії - огляду місця події - потрібно залучити фахівця-піротехніка. Робота фахівця-піротехніка з вибуховим пристроєм чи предметом, схожим на вибу­ховий пристрій, має бути індивідуальною.

З усіх можливих ситуацій щодо розвитку події про вчинення злочинів з вибуховими пристроями найтиповішими є такі:

- наявність погрози вибуху, однак вибухові пристрої не виявлені;

- наявність погрози вибуху при виявленні вибухового при­строю або предмета, який може ним бути;

- наявність вибуху.


4492486354750219.html
4492521526322377.html
    PR.RU™